Zanggroep Très Jolie, Nieuwkuijk

Bestuur
Voorzitter:  Jan Hendrik Eikenaar

Penningmeester:  Bernadette Nieuwenhuizen

Secretaris:  Christa Bellekom

Algemene bestuursleden:  Inge van der Staak en Monique Ensink

Telefoon 06-53914438

Email zanggroeptresjolie@gmail.com

Rekeningnummer NL98RABO0112634303 - Tres Jolie te Nieuwkuijk

Kamer van koophandel 40219076